เที่ยวเขาค้อ

เที่ยวเขาค้อ

เที่ยวได้ 3 ฤดู 365 วัน

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกขนานนามว่าเป็น ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลหมอก มีภูเขา ลำธาร และป่าไม้งดงามมากมาย ภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นตลอดปี และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว เขา ค้อมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายสำหรับผู้ที่มาเยือน โครงการเขาค้อ ไฮแลนด์ ซิตี้ อยู่ใจกลางเขาค้อ ใกล้สถานที่สำคัญมากมาย

พุทธธรรมสถาน ผาซ่อนแก้ว

สถานปฏิบัติธรรมที่งดงามด้วยภูเขาสูงใหญ่ ซ้อนกัน เป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่าน เล่าขานกันว่าพบเห็น ลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบน ยอดผา ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จมา จึงเรียกขานสถานที่ศักดิ์สิทธินี้ว่า “ผาซ่อนแก้ว”

Khaokor Highland Blog