เที่ยวเขาค้อ

Khaokor Highland Blog

ปฏิบัติธรรมที่ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว

12.04.2017

สถานปฏิบัติธรรมที่งดงามด้วยภูเขาสูงใหญ่ ซ้อนกัน เป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่าน เล่าขานกันว่าพบเห็น ลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบน ยอดผา ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จมา จึงเรียกขานสถานที่ศักดิ์สิทธินี้ว่า “ผาซ่อนแก้ว”

ย้อนกลับ